Rehberlik ve Eğitim Koçluğu

REHBERLİK ÇALIŞMALARI

Öğrencinin kendini anlamasını, sorunlarını çözmesini, bireysel özelliklerini geliştirmesini, çevresiyle dengeli ve sağlıklı bir uyum içinde olmasını ve böylece kendini gerçekleştirmesini amaçlar.

EĞİTİM KOÇLUĞU

Öğrencinin potansiyelini en verimli şekilde gerçekleştirmesi ve önce kendi sınırlarını aşmasını hedefler. Öğrenciyle sürekli iletişim halinde bulunulur ve yönlendirmelerle başarı sağlanır.

ÖĞRENCİ TAKİBİ

Gerek veli, gerekse öğrenci görüşmeleriyle devam, başarı, eksik konu, psikolojik yardım, vb. alanlarda ihtiyaç duyulan destek sağlanır.

ÖĞRENCİ GÖRÜŞMELERİ

Görüşmeler dijital ortamda gerçekleştirilir.
Öğrencilerin kolay erişim sağlayabileceği WhatsApp, Telegram gibi uygulamalar üzerinden hızlı iletim ve iletişim sağlanır.
Öğrencinin bireysel özelliklerinin farkına varması sağlanır.
Sosyal, duygusal, bilişsel ve fiziksel alanlardaki yeterlilik durumuna göre yönlendirmeler yapılır.

TESTLER ve İZLEME

Öğrenci ve velileri daha yakından tanımak ve yönlendirmek adına düzenli aralıklarla psikolojik testler uygulanır.
Dönem başlarında öğrenci ve ailelere ihtiyaçlarına yönelik test ve anketler uygulanıp değerlendirilmesi yapılır.
Dönem sonlarında ve ara tatillerde öğrenci ve velilere yönelik toplantılar düzenlenir.
Öğrencinin öğrenme ortamının iyileştirilmesine katkı sağlanır.

BAŞARI TAKİBİ

Farklı öğrenen öğrencilerin seviyelerinin tespiti yapılır ve uygun sınıfların  oluşturulması sağlanır.
Sistemde yapılan deneme sınavlarının değerlendirmesi yapılır, her öğrencinin eksikleri için etütler programlanır.
Haftalık ders çalışma programları verilir ve takibi gerçekleştirilir.
Kitap okuma alışkanlığının kazandırılması için yönlendirmesi ve takibi gerçekleştirilir.
Lise tanıtımları, üniversite tanıtımları ve meslek tanıtımları gerçekleştirilir.