Giriş Yapın

Türkiye Derste'nin ayrıcalıklı dünyasında Toplam Başarıya ulaşmak için tıklayın.

Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1: TARAFLAR

 1. SAĞLAYICI BİLGİLERİ

Ünvanı

Mersis No

Vergi Kimlik No

Telefon

Mors Akademi Yazılım Donanım Bilişim ve Eğitim Hizmetleri A.Ş.

0623152146700001

6231521467

(0312)4760043
(0549)5909204

Adresi

Web Adresi

Email Adresi

PTT Hesap No

Ata Mh. Lizbon Cd. 137A Çankaya/ANKARA

www.turkiyederste.com

info@morsakademi.com

17664300

Banka

Şube

Hesap No

IBAN

Garanti BBVA

Dikmen

506-6295421

TR760006200050600006295421

(Bundan böyle SAĞLAYICI olarak anılacaktır.)

 1. ALICI BİLGİLERİ

Adı Soyadı

TC Kimlik Numarası

Doğum Yeri ve Tarihi

Email Adresi

Veli 1 Telefon Numarası

Veli 2 Telefon Numarası

Adresi

(Bundan böyle ALICI olarak anılacaktır.)

 

MADDE 2: KONU

İşbu mesafeli satış sözleşmesinin konusu, SAĞLAYICI’ya ait “www.turkiyederste.cominternet sitesi üzerinden SAĞLAYICI tarafından satışa sunulan “Online Eğitim Sisteminin” ALICI’ya satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (beraber “Mevzuat” olarak anılacaktır.) hükümleri uyarınca tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirtilmesidir.

ALICI, SAĞLAYICI’nın isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri, satışa konu malın temel nitelikleri, vergiler dâhil olmak üzere satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat ve iade koşulları ve masrafları vs. satışa konu mal ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı, şikâyet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vb. konularda açık, anlaşılır ve elektronik ortamına uygun şekilde SAĞLAYICI tarafından bilgilendirildiğini, bu önbilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında hizmet almaya karar verdiğini işbu Sözleşme hükümlerince kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 3: SATIŞA KONU HİZMET/HİZMETLER, ÖDEME BİLGİLERİ ve TESLİMAT

3.1. Hizmetin özellikleri (cinsi vesüresi) ve KDV dahil Satış Bedeline ilişkin bilgiler aşağıda belirtildiği gibi olup, bu bilgiler ALICI tarafından da onaylanmıştır.

 

Hizmet Adı

Süresi

Peşin Satış Bedeli

Kalan Borç

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM MİKTAR

 

 


No

Tarih

Tutar

No

Tarih

Tutar

No

Tarih

Tutar

No

Tarih

Tutar

1

 

 

7

 

 

13

 

 

19

 

 

2

 

 

8

 

 

14

 

 

20

 

 

3

 

 

9

 

 

15

 

 

21

 

 

4

 

 

10

 

 

16

 

 

22

 

 

5

 

 

11

 

 

17

 

 

23

 

 

6

 

 

12

 

 

18

 

 

TOPLAM TUTAR

 

 

3.2.Teslimat, SAĞLAYICI tarafından ALICIYA, “turkiyederste.com” adresindeki “Öğrenci Girişi” linki üzerinden erişimi sağlanacak olan “Online Ders Paneli”ne giriş yapabilmesi için, yukarıda belirtilen kullanıcı adı ve şifrenin verilmesi şeklinde yapılacaktır. ALICI, bu sözleşmeyi imzalamakla, gerekli kullanıcı adı ve şifreyi aldığını kabullenmiş olur. ALICI, verilen şifreyi değiştirmekte serbesttir.

Hizmet kullanım bilgilerinin teslimi, ALICI’ya ya da ALICI’nın yetkili kılacağı kişi ya da kişilere yalnızca bu sözleşme yoluyla yapılacaktır.

ALICI tarafından belirtilen fatura adresinin farklı olması halinde ALICI, faturanın ilgili adrese teslimi için ek bir kargo ücreti ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.3. ALICI SAĞLAYICI’dan yapacağı alışverişlerde kredi kartı (Visa, MasterCard), banka havalesi/EFT, kapıda kredi kartı veya kapıda nakit ödeme yöntemlerinden birini kullanabilir.

MADDE 4:  KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

4.1. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan sonra KVKK olarak anılacaktır) 24 Mart 2016 tarihinde kabul edilmiş, 7 Nisan 2016 tarihli 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. KVKK’nun bir kısmı yayın tarihinde, bir kısmı ise 7 Ekim 2016’da yürürlüğe girmiştir.

4.2. 6698 sayılı KVKK uyarınca ve Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz bu sayfada açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; elektronik veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat ve ilgili otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen ürün ve hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini alacağınız ürün veya hizmetleri yerine getirmektir.

4.3. Paylaştığınız kişisel veriler,
Alıcılarımıza verdiğimiz hizmetlerin gereklerini, sözleşmenin ve teknolojinin gereklerine uygun şekilde yapabilmek, sunulan ürün ve hizmetlerimizi geliştirebilmek için;

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile bu düzenlemelere dayanak yapılarak hazırlanan 26.08.2015 tarihli 29457 sayılı RG’de yayınlanan Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik, 27.11.2014 tarihli ve 29188 sayılı RG’de yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuat kapsamında işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek için;
Bankacılık ve Elektronik Ödeme alanında zorunlu olan ödeme sistemleri, elektronik sözleşme veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat gereği ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak için;
Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda ve hukuki uyuşmazlıklarda, talep halinde ve mevzuat gereği savcılıklara, mahkemelere ve ilgili kamu görevlilerine bilgi verebilmek için;
6698 sayılı KVKK ve ilgili ikincil düzenlemelere uygun olarak işlenecektir.

4.4. Kişisel verilerinizin aktarılabileceği üçüncü kişi veya kuruluşlar hakkında bilgilendirme Yukarıda belirtilen amaçlarla, Firmamız ile paylaştığınız kişisel verilerinizin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; başta Firmamızın e-ticaret altyapısını sağlayan Mors Akademi Yazılım Donanım Bilişim ve Eğitim Hizmetleri A.Ş. olmak üzere, sunulan hizmetler ile ilgili kişi ve kuruluşlar, faaliyetlerimizi yürütmek üzere ve/veya Veri İşleyen sıfatı ile hizmet alınan, iş birliği yaptığımız program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı kuruluşlar ve diğer 3. kişilerdir.

4.5. Kişisel verilerin işlenme amacı aşağıdaki şekildedir:

Web sitesi üzerinden online eğitim alıcılarının kimlik bilgilerini teyit etmek,
İletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek,
Mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri tahtında akdettiğimiz sözleşmelerin koşulları, güncel durumu ve güncellemeler ile ilgili alıcılarımız ile iletişime geçmek, gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek,
Elektronik (internet/mobil vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,
Mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri tahtında akdettiğimiz sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülükleri ifa etmek,
Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek,
Anlaşmalı kurumlarımız ve çözüm ortaklarımız tarafından alıcılara öneri sunabilmek, hizmetlerimizle ilgili alıcıları bilgilendirebilmek,
Hizmetlerimiz ile ilgili alıcı şikayet ve önerilerini değerlendirebilmek,
Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek
4.6. Bu kişisel veriler www.turkiyederste.com hizmetlerinden yararlanabilmeniz adına, açık rızanıza istinaden, işbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve saklanacaktır.
Kişisel verilerin toplanma yöntemi: Genel müdürlük, müesseseler veya e-satış kanalları, mobil uygulama kanalları ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda açık rızalarının alınması ile toplanabilir.
KVKK’nın 11. maddesi gereği haklarınızı morsakademi.coma başvurarak, kişisel verilerinizin;  a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, d) yurt içinde ya da yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, e) eksik ya da yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, f) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini ya da yok edilmesini isteme, g) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, h) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, i) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.
4.7. Kişisel Veri Saklama Süresi
6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler, şirketimiz tarafından veya talebiniz üzerine silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Ancak 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca; onayın geri alındığına ilişkin kayıtlar bu tarihten itibaren 1 yıl; ticari elektronik iletinin içeriği ve gönderiye ilişkin diğer her türlü kayıt ise gerektiğinde ilgili Bakanlığa sunulmak üzere 3 yıl saklanacaktır. Süre geçtikten sonra kişisel verileriniz şirketimiz tarafından veya talebiniz üzerine silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

MADDE 5:  GENEL HÜKÜMLER

5.1. ALICI “turkiyederste.com internet sitesinde sözleşme konusu hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2. Sözleşmeye konu hizmetin/hizmetlerin teslim edilmesi anına kadar tüm sorumluluk SAĞLAYICI’ya aittir. ALICI, hizmetin teslim alınması sırasında fark edilemeyecek olan ayıpları teslim sonrası fark ederse SAĞLAYICI’yı durumdan info@morsakademi.com e-mail adresi üzerinden derhal haberdar edecektir. Tüketici sıfatını haiz olmayan ALICI için geçerli olan ayıp-ihbar süreleri 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 23. Maddesinin 1. Fıkrasının  “c” bendi gereği; açık ayıplarda 2 (iki) gün, açık olmayan ayıplarda ise teslimden sonra 8 (sekiz) gündür.

5.3. ALICI, işbu Sözleşme çerçevesinde verdiği kişisel bilgilerin doğru olduğunu beyan ve taahhüt eder. Kişisel bilgilerin doğruluğundan ALICI sorumludur. SAĞLAYICI’nın bu bilgilerin doğru olmaması nedeniyle uğrayacağı tüm zararlardan ALICI sorumludur. ALICI, aldığı hizmeti iade etmek istemesi durumunda ne surette olursa olsun hizmete ve imajına zarar vermemeyi, iade anında fatura aslını iade etmeyi kabul ve taahhüt eder.

5.4. Sözleşmeye konu hizmetin/hizmetlerin teslimatı için işbu mesafeli satış sözleşmesi ile ön bilgilendirme formunun elektronik ortamda teyit edilmiş olması ve hizmet/hizmetlerin bedelinin ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş ya da ödemesinin planlanmış olması şarttır.

5.5. Sözleşmeye konu hizmete/hizmetlere ilişkin ödemenin ALICI tarafından kredi kartı ile yapılması durumunda, ALICI ile kredi kartı sahibinin ya da hizmetin/hizmetlerin teslim edileceği kişinin farklı olmasından kaynaklanabilecek olan, kredi kartının veya banka kartının yetkisiz kişilerce haksız ve hukuka aykırı olarak kullanılması da dahil olmak üzere türlü hukuki risk, ALICI’ya aittir. ALICI, bahsi geçen durumlarda herhangi bir şekilde zarara uğraması halinde SAĞLAYICI’dan hiçbir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.6. ALICI tarafından, sözleşmeye konu hizmete/hizmetlere ilişkin ödemenin herhangi bir Banka’ya ait ATM cihazından ya da şubesinden “hesaba yatırma” şeklinde yapılması durumunda, hizmetin/hizmetlerin bedelinin işbu mesafeli satış sözleşmesinde ve ön bilgilendirme formunda belirtilen şartlar çerçevesinde ALICI’ya iade edilmesinin gerektiği hallerde kullanılmak üzere kendisine ait bir banka hesabına ait IBAN numarasını doğru ve eksiksiz bir şekilde SAĞLAYICI’nın info@morsakademi.com e-mail adresine göndermeyi ve SAĞLAYICI tarafından IBAN numarasına iade yapılmasına muvafakat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.7. ALICI, işbu Sözleşme çerçevesinde verdiği kişisel bilgilerin doğru olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Kişisel bilgilerin doğruluğundan ALICI sorumludur. SAĞLAYICI’nın bu bilgilerin doğru olmaması nedeniyle uğrayacağı tüm zararlardan ALICI sorumludur. ALICI, aldığı hizmeti iade etmek istemesi durumunda ne surette olursa olsun hizmete ve imajına zarar vermemeyi, iade anında fatura aslını ve irsaliyesini iade etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.8. ALICI, Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında ikamet etmekte/bulunmakta ise, ikamet ettiği/bulunduğu ve/veya hizmetin/hizmetlerin teslim edileceği ülkenin söz konusu hizmetin/hizmetlerin alımı nedeniyle yasa, yönetmelik ve ilgili yasal düzenlemeleri uyarınca tahakkuk ettireceği gümrük vergisi, harç ve sair her türlü mali yükümlülüğün kendisine ait olacağını, hizmetin/hizmetlerin teslim edilebilmesi için talep olunacak tüm ödemeleri derhal ve aynen yerine getireceğini şimdiden kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.9. ALICI, satın aldığı hizmet/hizmetleri kullanabileceği elektronik ortam, araç, program, yazılım ve ekipmanların kendisi tarafından sağlanacağını ve kendi kusuru olsun veya olmasın oluşabilecek teknik eksiklik ve arızalardan SAĞLAYICI’nın sorumlu olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.10. ALICI tarafından satın alınan hizmet/hizmetlerin tamamı, bir kısmı ve/veya hizmetten/hizmetlerden elde edilen herhangi bir bilgi, yazılım veya hizmet değiştirilemez, kopyalanamaz, dağıtılamaz, çoğaltılamaz, yayınlanamaz, türev niteliğinde çalışmalara konu edilemez, aktarılamaz veya satılamaz. ALICI işbu sözleşme ile satın aldığı hizmeti/hizmetleri yasa dışı amaçlar için ve/veya bu yasaklanan şekillerde kullanmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi halde doğabilecek tüm hukuki ve cezai sorumluluk ALICI’ya ait olmakla beraber üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından SAĞLAYICI’ya karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, SAĞLAYICI’nın söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

5.11. ALICI, “turkiyederste.com web sitesinden faydalanmasını sağlayan tüm yazılımların genel itibarıyla hatasız olmadığını ve işbu Sözleşme’de SAĞLAYICI tarafından bu yazılımlara dair hiçbir beyan ve tekeffül verilmediğini bildiğini kabul ve beyan eder.

5.12. ALICI, “turkiyederste.com web sitesi üzerinden ya da SAĞLAYICI’nın anlaşmalı olduğu PayTR firmasının yazılımı üzerinden çevrimiçi ödeme yöntemleri ve kredi kartı veya banka kartı kullanımı gerektiren işlemlerde kredi kartı veya banka kartı malikinin rızası ile işlem yapacağını; aksi halde ödeme iadesi, hizmeti ifa etmeme veya benzeri sebeplerden kaynaklanabilecek, avukatlık masrafları da dâhil olmak üzere her türlü masraflardan ve zarardan münhasıran sorumlu olacağını ve SAĞLAYICI’yı bunlardan kaynaklanabilecek her türlü talepten âri tutacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.13. ALICI ve SAĞLAYICI işbu mesafeli satış sözleşmesinin başında bahsedilen yazışma adreslerinin geçerli tebligat adresi olduğunu ve bu adrese yöneltilecek tüm tebligatların geçerli addolunacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.14. “turkiyederste.com web sitesini oluşturan tüm yazılımlara ilişkin kaynak kodu, veri kodu, yazılım ve sistem içerisindeki veri tabanı ve bunların geliştirilmiş versiyonları üzerindeki 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 21. maddesinde “İşleme”, 22. maddesinde “Çoğaltma”, 23. Maddesinde “Yayma”, 24. maddesinde “Temsil” ve 25. maddesinde “İşaret Ses ve/veya Görüntü Nakline Yarayan Araçlarla Umuma İletim” hakları adı altında düzenlenen mali hakların tamamı üzerinde ve aynı kanunun 14. maddesinde “Umuma Arz Salahiyeti”, 15. maddesinde “Adın Belirtilmesi Salahiyeti” ve 16. maddesinde “Eserde Değişiklik Yapılmasını Men Etme” adı altında düzenlenen manevi hakları kullanma yetkisi dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm fikri mülkiyet hakları (telif hakkı ve sair hak) yer, süre, içerik, mecra ve sayı sınırı olmaksızın, münhasıran SAĞLAYICI’ya aittir ve SAĞLAYICI’nın yazılı açık onayı olmadan kopyalanamaz, tamamı ya da bir kısmı üzerinde işleme veya tersine mühendislik yapılamaz; asıl ve/veya işlenecek halinin/ tamamını veya bir kısmını doğrudan veya dolaylı olarak çoğaltılamaz; herhangi bir şekil veya yöntemle yayılamaz; doğrudan doğruya veya işaret, ses veya resim nakline yarayan araçlarla umumî mahallerde temsil suretiyle faydalanılamaz; dijital ortamlarda ve/ veya mobil araçlarla kullanılamaz, umuma iletilemez ve üçüncü kişilerin erişimine sunulamaz; Sözleşme tarihinde bilinen ve Sözleşme tarihinden sonra geliştirilecek teknik olanaklarla üretilecek veri taşımaya yarayan araçlara kaydedilemez; her türlü görsel-işitsel eser içerisinde kullanılamaz ve Sözleşme tarihinde bilinen veya ileride geliştirilecek yöntemlerle, işaret-ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla veya yeniden yayınlanmak suretiyle umuma iletilemez, sergilenemez, değiştirilemez, uyarlanamaz ya da tercüme edilemez.

5.15 ALICI, spam, virüs, Truva atı ve bunlarla sınırlı olmaksızın benzeri diğer kötü niyetli yazılımlar ile İnternet Sitesi’nin çalışmasını durdurucu veya engelleyici iş, işlem veya eylemlerde bulunmayacağını veya bu yönde iş, işlem veya eylemlerde bulunan üçüncü kişilerle herhangi bir ilişki içerisinde olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

MADDE 6: CAYMA HAKKI

ALICI, sözleşmeye konu hizmetin/hizmetlerin kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 14 (ondört) gün içinde ve dijital ürünü kullanmaya başlamamış olması halinde, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. İşbu 14 (ondört) günlük süre, tüketicinin malı teslim aldığı günden itibaren başlar. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde hizmeti/hizmetleri herhangi bir şekilde kullanmamış olmak kayıt ve şartıyla, SAĞLAYICI’ya aşağıda detayları belirtilen iletişim bilgileri vasıtasıyla, ALICI yazılı olarak bildirimde bulunmak zorundadır. Bu bildirimin SAĞLAYICI’ya ulaşmasını takiben SAĞLAYICI bildirimin kendisine ulaştığına ilişkin teyit bilgisini ALICI ile paylaşacak ve bildirimin ulaşma tarihini takiben de 14 (ondört) gün içinde SAĞLAYICI cayma hakkına konu hizmetin/hizmetlerin bedelini ödeme şekline uygun bir şekilde ALICI’ya iade edecektir. SAĞLAYICI’nın yukarıda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesi hâlinde, ALICI cayma hakkını kullanmak için 14 (ondört) günlük süreye bağlı değildir. Her halükarda bu süre cayma süresinin bittiği tarihten itibaren bir yıl sonra sona erer.

Gönderim, gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa veya ALICI’ya teslim edilen hizmetin/hizmetlerin erişim bilgilerinin email aracılığı ile info@morsakademi.com adresine, iade talebini açık olarak bildiren bir e-posta ile gönderilmesi ve varsa faturayı kargo yoluyla kargo bedeli ödemeksizin (karşıdan ödemeli şekilde) vergi mevzuatı gereğince ALICI tarafından SAĞLAYICI’ya iadesi şeklinde gerçekleşecektir.

CAYMA HAKKIYLA İLGİLİ İSTİSNAİ DURUM: Her ne kadar 6. Maddede yasa gereği cayma hakkı konusunda bilgilendirme yapılmış ise de İş bu imzalanmış sözleşmenin konusu, dijital içeriğe haiz olup, dijital içeriklerde kopyalama, çoğaltma, yedekleme gibi imkanlar çok kolay bir biçimde mevcut olduğundan, dijital içerik kapsamındaki sözleşmeler cayma hakkının istisnası olup, 14 günlük cayma hakkı (ve yukarıda belirtilen 1 yıllık süre) bu sözleşme bakımından geçerli değildir. Bu hususta tüketiciye gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır.

Cayma Hakkına Dair Bildirimin yapılacağı İletişim Bilgileri;

Ünvanı

Mersis No

Mors Akademi Yazılım Donanım Bilişim ve Eğitim Hizmetleri A.Ş.

0623152146700001

Adresi

Web Adresi

Ata Mh. Lizbon Cd. 137A Çankaya/ANKARA

morsakademi.com

Vergi Kimlik No

Telefon

6251521467

(0312)4760043

Email Adresi

Fax No

info@morsakademi.com

 

MADDE 7: YETKİLİ MAHKEME

İşbu mesafeli satış sözleşmesinin uygulanmasından doğacak uyuşmazlıklarda, T.C. Ticaret Bakanlığı’nca her yıl ilan edilen parasal sınırlar dâhilinde ALICI’nın mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

Tüketici sıfatını haiz olmayan ALICI için, taraflar arasında işbu Sözleşme’den doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde Ankara Merkez Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

İşbu mesafeli satış sözleşmesinin elektronik ortamda taraflarca okunup, kabul edilip, teyit edilmiştir. İşbu mesafeli satış sözleşmesi ve ön bilgilendirme formunda düzenlenmemiş hususlarda 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

İşbu mesafeli satış sözleşmesi 7 ana maddeden oluşmaktadır.

SAĞLAYICI veya SAĞLAYICI ADINA VEKİLİ

ALICI veya VEKİLİ

İsim/Unvan

İsim/Ünvan

İmza Tarihi

İmza Tarihi

İmza/Kaşe

MORS AKADEMİ YAZILIM DONANIM

BİLİŞİM ve EĞİTİM HİZMETLERİ A.Ş.

Ata Mh. Lizbon Cd. 137A Çankaya/ANKARA

İmza/Kaşe


Sık Sorulan Sorular

 • 2009’dan bu yana deneyim sahibi olduğu,
 • Özel dersten ve dershaneden daha ekonomik olduğu,
 • Türkiye’nin en iyi öğretmenleri ve eğitim koçlarıyla çalıştığı,
 • Her bir öğrenciye özel program tasarladığı,
 • Ders başarısının yanı sıra sosyal ve psikolojik alanda da başarıyı hedeflediği,
 • Yol ve yemek masraflarını sıfıra indirdiği,
 • Hava ve yol şartlarının elverişsizliği ile güvenlik kaygılarını geride bıraktığı,
 • Hafta içi her gün yapılan canlı yayınların yanı sıra, zengin soru bankası ve konu anlatım videolarına sahip olduğu,
 • Öğrencileri yıl boyu 2 bine yakın soru gönderebildiği,
 • ve daha birçok özelliğe sahip olduğu için
  Türkiye Derste!
 • Hafta içi her gün yapılan, sonradan tekrar izlenebilen CANLI DERSLER,
 • Dinamik öğrenme modeline uygun olarak oluşturulmuş, kazanım bazlı KONU ANLATIM VİDEOLARI,
 • Video çözümlü SORU BANKALARI,
 • Türkiye Geneli DENEME SINAVLARI,
 • Öğretmene soru gönderme özelliği ile ÇÖZDÜRGEÇ,
 • Uzman PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK,
 • Yıl boyunca düzenli ve sürekli olarak yapılan EĞİTİM KOÇLUĞU,
 • Yaşanılan her sorunda öğrencilerin yanında olan TEKNİK DESTEK,
 • Öğrenci dostu ve kullanım kolaylığı sağlayan ÖĞRENCİ PANELİ,
  ve daha birçok özelliği ile Türkiye Derste, beklediğinizden çok daha fazlasını sunuyor.

Sürecin başında yapılan İhtiyaç Analizi tam da bu sorunun cevabını bulmaya yönelik tasarlandı.

Elbette her sistem her bireye uygundur diyemeyiz. Ancak binlerce öğrencinin hayalindeki başarıyı elde etmesine yardımcı olan Türkiye Derste sistemini, ancak ihtiyaç analizi ile daha iyi tanıyabilir ve size uygun olup olmadığını belirleyebilirsiniz.

Türkiye Derste’yi benzerlerinden ayıran özelliklerinin başında, her öğrenciye ayrı bir program tasarlıyor olması geliyor. Bize göre eğitim bir ürün değil, bir süreçtir ve her bireyin ayrı içeriğe ihtiyacı vardır.

Öğrencimize yalnızca ihtiyacı olanı vermek ve sizleri gereksiz masraflardan korumak adına, programlarımızın ücretleri ihtiyaç analizi aşamasının sonunda belirlenir.

Eğitimin bir ürün olmadığının bilincinde olan Türkiye Derste platformu, reklam çalışmalarını bilinirlikle sınırlı tutar ve büyümesini, veli ve öğrencilerinin referanslarına bağlı olarak gerçekleştirir.

Geçtiğimiz yılın da en çok tavsiye edilen online eğitim platformu olan Türkiye Derste, sizlerin güveniyle yoluna güven ve kararlılıkla devam ediyor.

Türkiye’nin ilk online öğretim platformu olma özelliğiyle gurur duyan Türkiye Derste platformu, 2009’dan bu yana  gelişerek, yüz binlerce insanın yaşamına dokunmaya ve onlara değer katmaya devam ediyor.

İletişim Bilgileri

Kurumsal Linkler

Bizi Takip Edin

2009’dan bu yana eğitim yazılım teknolojileri geliştiren ve Türkiye’nin İlk Online Eğitim Platformu olarak öğrenci ve velilerimize nitelikli eğitim, yönlendirme ve içerik hizmetlerini sunmaktan gurur duyuyoruz.

Türkiye Derste © 2024 Her Hakkı Saklıdır.

Eğitim Öğretim Birimi Sizi Bekliyor!

Türkiye Derste, online eğitimde öncü bir kuruluştur ve öğrencilere en iyi eğitimi sunmak için dinamik ve uzman bir kadroya sahiptir. Siz de bu başarı hikayesine katılmak, öğrencilere rehberlik etmek ve onların başarılarına katkıda bulunmak ister misiniz? İşte açık olan öğretmen pozisyonumuz:

Öğretmen (Tüm Branşlarda)

Aranan Nitelikler:

 • Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun,
 • Öğretmenlik alanında deneyime sahip,
 • Dinamik, yenilikçi ve öğrenci odaklı bir yaklaşıma sahip,
 • İletişim becerileri kuvvetli,
 • Öğrencilere etkili bir şekilde konu anlatma ve motive etme yeteneğine sahip,
 • Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilen,
 • Tercihen master veya doktora sahibi.

İş Tanımı:

 • Online platformumuz üzerinden öğrencilere dersler vermek,
 • Ders içeriklerini hazırlamak ve güncel tutmak,
 • Öğrenci performanslarını takip etmek ve geribildirim sağlamak,
 • Eğitim sürecini iyileştirmek için önerilerde bulunmak.

Başvuru: Eğer yukarıdaki niteliklere sahip olduğunuzu düşünüyorsanız, başvurularınızı aşağıdaki form ile gönderebilirsiniz.

Başvurunuzun olumlu olması halinde size en kısa sürede dönüş yapılacaktır. Yüksek sayıda başvuru olduğu için, anlayışınıza sığınarak yalnızca olumlu değerlendirilen başvurulara dönüş yapabildiğimizi belirtmek isteriz.

Türkiye Derste olarak, her öğrencinin potansiyeline ulaşmasına yardımcı olacak nitelikli ve motive edici öğretmenler arıyoruz. Sizin de bu heyecan verici yolculuğa katılmanız için başvurunuzu bekliyoruz.

Başvuru Formu

Eğitim Koçluğu Birimi Sizi Bekliyor!

Türkiye Derste, dinamik ve motivasyonlu bir eğitim koçunu ekibimize katmak için arayış içindedir. Eğitim koçumuz, öğrencilere rehberlik edecek, onları destekleyecek ve kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak bir lider olmalıdır. Eğitim koçumuz, öğrencilerin potansiyellerini en üst düzeye çıkarmak için etkili iletişim becerilerine sahip olmalı ve onlara yol göstererek başarılarına ortak olmalıdır.

İş Tanımı:

 • Öğrencilerle bire bir görüşmeler düzenleyerek onların ihtiyaçlarını anlamak ve hedeflerine ulaşmaları için planlar oluşturmak.
 • Akademik performanslarını ve kişisel gelişimlerini takip etmek, düzenli geribildirimlerle destek sağlamak.
 • Eğitim programları ve kaynaklar konusunda öğrencilere rehberlik etmek.
 • Motivasyonu artırmak ve öğrencilerin sorunlarına çözümler üretmek.
 • İletişim becerilerini geliştirmek ve grup içi etkileşimleri desteklemek.

Aranan Nitelikler:

 • Eğitim, rehberlik, psikoloji veya benzeri alanlarda lisans veya yüksek lisans derecesine sahip.
 • Eğitim koçluğu konusunda deneyimli ve öğrencilere mentorluk yapma yeteneğine sahip.
 • İletişim becerileri kuvvetli ve empati yeteneği gelişmiş.
 • Ekip çalışmasına yatkın ve motivasyonu yüksek.
 • Yeniliklere açık ve öğrenmeye istekli.
 • Tercihen master veya doktora sahibi.

Başvuru:

Kurumumuzda başarıyla görev alacak bir eğitim koçu arıyoruz. Siz de bu heyecan verici yolculuğa katılmak için başvurunuzu gönderin ve öğrencilerin hayatlarına olumlu bir etki yapma şansını yakalayın!

Eğer yukarıdaki niteliklere sahip olduğunuzu düşünüyorsanız, başvurularınızı aşağıdaki form ile gönderebilirsiniz.

Başvurunuzun olumlu olması halinde size en kısa sürede dönüş yapılacaktır. Yüksek sayıda başvuru olduğu için, anlayışınıza sığınarak yalnızca olumlu değerlendirilen başvurulara dönüş yapabildiğimizi belirtmek isteriz.

Başvuru Formu

EĞİTSEL DİJİTAL İÇERİK OLUŞTURMA ELEMANLARI ARANIYOR!

Türkiye Derste, öğrenmeyi modern ve etkili bir deneyim haline getirmeyi hedefleyen dinamik bir online eğitim kurumu olarak büyümeye devam ediyor. Takımımıza katılacak Eğitsel Dijital İçerikler Oluşturma Elemanları arıyoruz. Bu pozisyon, yaratıcı ve etkileşimli dijital öğrenme içerikleri geliştirme konusunda yetenekli profesyonelleri içermektedir.

İş Tanımı:

 • Eğitim materyalleri ve içerik planları oluşturmak.
 • İnteraktif, çoklu ortam içeren dijital eğitim içerikleri tasarlamak ve geliştirmek.
 • Öğrenme hedeflerine uygun olarak ders planları oluşturmak ve içerikleri şekillendirmek.
 • Eğitim materyallerini düzenlemek, revize etmek ve güncellemek.
 • Multimedia, grafikler ve diğer medya öğelerini entegre ederek etkileyici eğitim içerikleri oluşturmak.
 • Eğitim teknolojileri ve öğrenme yönetim sistemleri konusundaki gelişmeleri takip etmek.

Aranan Nitelikler:

 • Eğitim, eğitim teknolojileri, çoklu ortam tasarımı veya benzeri alanlarda en az lisans veya yüksek lisans/doktora derecesine sahip.
 • Eğitim içerikleri oluşturma konusunda deneyimli.
 • Eğitim tasarımı araçlarına hakim.
 • Eğitim teknolojileri ve öğrenme yönetim sistemleri konusunda bilgi sahibi.
 • Yaratıcı düşünme ve problem çözme yetenekleri gelişmiş.
 • İletişim ve işbirliği becerileri kuvvetli.
 • Yeniliklere açık ve sürekli öğrenmeye istekli.

Başvuru:

Türkiye Derste ailesine katılın ve dijital öğrenme alanında yenilikçi projelerde yer alarak öğrencilerin eğitim deneyimine katkıda bulunun!

Eğer yukarıdaki niteliklere sahip olduğunuzu düşünüyorsanız, başvurularınızı aşağıdaki form ile gönderebilirsiniz.

Başvurunuzun olumlu olması halinde size en kısa sürede dönüş yapılacaktır. Yüksek sayıda başvuru olduğu için, anlayışınıza sığınarak yalnızca olumlu değerlendirilen başvurulara dönüş yapabildiğimizi belirtmek isteriz.

Başvuru Formu

YAZILIM GELİŞTİRME UZMANLARI ARANIYOR!

Türkiye Derste, yenilikçi ve etkileşimli online eğitim çözümleri sunan bir kurum olarak, büyüyen ekibimize katılmak üzere yazılım geliştirme uzmanları aramaktayız. Eğitim teknolojileri alanında kariyer yapmak ve öğrenmeyi daha erişilebilir kılmak isteyen yetenekli yazılım geliştiricilerini bekliyoruz.

İş Tanımı:

 • Eğitim içerikleri için interaktif ve kullanıcı dostu yazılımlar geliştirmek.
 • Mevcut eğitim platformlarını sürekli olarak güncelleyip iyileştirmek.
 • Çeşitli öğrenim yönetim sistemleri ve öğrenci takip araçları tasarlamak.
 • Ekip içinde işbirliği yaparak projelerde sorumluluk almak.

Aranan Nitelikler:

 • Lisans derecesi, tercihen bilgisayar mühendisliği veya ilgili bir alanda.
 • Web tabanlı uygulama geliştirme konusunda en az 2 yıl deneyim.
 • PHP, JavaScript, HTML, CSS gibi web teknolojilerine hakimiyet.
 • NoSQL ve benzeri veritabanı yönetimi konusunda deneyim.
 • MVC mimarisi ve modern geliştirme araçlarına aşina.
 • Problem çözme becerileri gelişmiş ve takım çalışmasına yatkın.

Başvuru: Eğer yukarıdaki niteliklere sahip olduğunuzu düşünüyorsanız, başvurularınızı aşağıdaki form ile gönderebilirsiniz.

Başvurunuzun olumlu olması halinde size en kısa sürede dönüş yapılacaktır. Yüksek sayıda başvuru olduğu için, anlayışınıza sığınarak yalnızca olumlu değerlendirilen başvurulara dönüş yapabildiğimizi belirtmek isteriz.

Türkiye Derste, sadece eğitimde değil, aynı zamanda teknolojide de fark yaratmaya hazır bir ekibe sahiptir. Sizin de bu ekibin bir parçası olmak ve e-öğretim dünyasına katkı sağlamak için başvurunuzu bekliyoruz!

Başvuru Formu

TEKNİK DESTEK ELEMANLARI ARANIYOR!

Türkiye Derste, öğrencilere en iyi eğitim deneyimini sunabilmek için teknik sorunları çözecek Teknik Destek Elemanları aramaktadır. Şirketimizin büyüyen ekibine katılarak, öğrencilerin online eğitim süreçlerini sorunsuz bir şekilde geçirmelerine yardımcı olacak bir profesyonel arıyoruz.

İş Tanımı:

 • Öğrencilerin teknik sorunlarını telefon, e-posta ve canlı destek aracılığıyla etkili bir şekilde çözmek.
 • Eğitim platformu, video konferans araçları ve diğer teknik altyapılar konusunda öğrencilere rehberlik etmek.
 • Teknik sorunları belirleyip belgelendirmek, gerektiğinde ilgili birimlere iletmek.
 • Online eğitim platformu üzerinde kullanıcı dostu deneyimi geliştirmeye yönelik önerilerde bulunmak.
 • Teknik destek süreçlerini belirlemek ve sürekli iyileştirme için öneriler sunmak.

Aranan Nitelikler:

 • Bilgisayar bilimi, bilişim teknolojileri veya benzeri bir alanda lisans veya yüksek lisans derecesine sahip.
 • Teknik destek konusunda  deneyim.
 • İyi iletişim becerilerine sahip, sabırlı ve çözüm odaklı.
 • Temel bilgisayar donanımı ve yazılım sorunlarını çözebilme yeteneğine sahip.
 • Online eğitim platformlarına hakim veya hızlı bir şekilde öğrenebilecek düzeyde teknik yeteneklere sahip.
 • Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek.

Başvuru: Eğer yukarıdaki niteliklere sahip olduğunuzu düşünüyorsanız, başvurularınızı aşağıdaki form ile gönderebilirsiniz.

Başvurunuzun olumlu olması halinde size en kısa sürede dönüş yapılacaktır. Yüksek sayıda başvuru olduğu için, anlayışınıza sığınarak yalnızca olumlu değerlendirilen başvurulara dönüş yapabildiğimizi belirtmek isteriz.

Siz de Türkiye Derste ailesine katılarak, öğrencilerin eğitim süreçlerini teknik sorunlar olmaksızın tamamlamalarına katkı sağlamak istiyorsanız, başvurunuzu bekliyoruz!

Başvuru Formu

EĞİTİM DANIŞMANLARI ARANIYOR

Türkiye Derste, öğrencilere çağdaş ve etkili bir öğrenme deneyimi sunan öncü bir online eğitim kurumudur. Sektördeki deneyimimiz ve uzman kadromuzla öğrencilere kaliteli eğitim imkanları sunuyor, onların potansiyellerini keşfetmelerine ve başarılarına katkı sağlıyoruz. Büyüyen ekibimizle birlikte, öğrencilere rehberlik edecek ve onları eğitim hedeflerine ulaştırmak için Eğitim Danışmanları arıyoruz.

İş Tanımı:

 • Online eğitim programlarımız hakkında potansiyel öğrencilere bilgi vermek ve onlara rehberlik etmek.
 • Öğrencilerin ihtiyaçlarını anlamak ve onlara en uygun programları önerebilmek.
 • Öğrenci başvurularını takip etmek ve kayıt süreçlerini yönetmek.
 • İletişim becerileri yüksek, samimi ve güvenilir bir ilişki kurarak öğrenci memnuniyetini sağlamak.
 • Satış hedeflerine ulaşmak için etkili stratejiler geliştirmek ve uygulamak.

Aranan Nitelikler:

 • En az lise mezunu, tercihen üniversite mezunu.
 • İyi derecede iletişim becerisine sahip, ikna kabiliyeti yüksek.
 • Ekip çalışmasına yatkın, pozitif ve enerjik.
 • Satış ve müşteri ilişkileri konusunda deneyimli.
 • Online eğitim alanında bilgi sahibi veya bu konuda öğrenmeye açık.
 • Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilen.

Başvuru: Eğer yukarıdaki niteliklere sahip olduğunuzu düşünüyorsanız, başvurularınızı aşağıdaki form ile gönderebilirsiniz.

Başvurunuzun olumlu olması halinde size en kısa sürede dönüş yapılacaktır. Yüksek sayıda başvuru olduğu için, anlayışınıza sığınarak yalnızca olumlu değerlendirilen başvurulara dönüş yapabildiğimizi belirtmek isteriz.

Türkiye Derste ailesi olarak, eğitime olan tutkumuzu paylaşacak ve öğrencilerimizin başarılarına katkıda bulunacak Eğitim Danışmanları arıyoruz. Siz de bu heyecan verici yolculuğa katılmak için başvurunuzu gönderin!

Başvuru Formu

SOSYAL MEDYA ELEMANLARI ARANIYOR!

Türkiye Derste, dinamik bir online eğitim kurumu olarak, sosyal medya alanında yetenekli ve yaratıcı bireyleri ekibimize katmak istiyoruz. Sosyal medya elemanlarımız, eğitim sektöründeki yenilikleri takip ederek, markamızı geniş kitlelere tanıtmak ve etkileşimi artırmak için stratejik bir yaklaşım benimsemelidir. Ekip ruhuyla çalışabilen, yaratıcı içerikler üretebilen ve sosyal medya platformlarını etkili bir şekilde yönetebilen takım arkadaşları arıyoruz.

İş Tanımı:

 • Sosyal medya stratejileri geliştirmek ve uygulamak.
 • Farklı platformlarda marka bilinirliğini artırmak için içerik üretmek ve paylaşmak.
 • Hedef kitle analizi yaparak, kampanya ve etkinlikler düzenlemek.
 • Sosyal medya hesaplarını güncel tutmak ve takipçi etkileşimini artırmak.
 • Rakip analizi yaparak sektördeki trendleri takip etmek.
 • Sosyal medya reklam kampanyalarını yönetmek ve optimize etmek.

Aranan Nitelikler:

 • Sosyal medya yönetimi konusunda en az 2 yıl deneyim.
 • İletişim becerileri yüksek ve yaratıcı düşünce yapısına sahip.
 • Grafik tasarım programlarına hakim (Photoshop, Canva vb.).
 • Takım çalışmasına yatkın ve proaktif.
 • Eğitim sektörüne ilgi duyan ve bu alanda bilgi sahibi.
 • Sosyal medya analitik araçlarını kullanabilme yeteneği.

Başvuru: Eğer yukarıdaki niteliklere sahip olduğunuzu düşünüyorsanız, başvurularınızı aşağıdaki form ile gönderebilirsiniz.

Başvurunuzun olumlu olması halinde size en kısa sürede dönüş yapılacaktır. Yüksek sayıda başvuru olduğu için, anlayışınıza sığınarak yalnızca olumlu değerlendirilen başvurulara dönüş yapabildiğimizi belirtmek isteriz.

Türkiye Derste, sosyal medyada bir adım önde olmak ve eğitimi daha geniş kitlelere taşımak için sizinle birlikte çalışmayı bekliyor!

Başvuru Formu

Eğitim Öğretim Birimi Sizi Bekliyor!

Türkiye Derste ailesi olarak, ekibimize dinamizmi ve profesyonelliği bir arada sunacak Yönetim Destek Elemanı arıyoruz. Siz de bu enerjik ekibin bir parçası olmak ve online eğitimde fark yaratmak istiyorsanız, başvurularınızı bekliyoruz.

Yönetim Destek Elemanı

Aranan Nitelikler:

 • En az lise mezunu.
 • Başvurduğu pozisyonda deneyimli.
 • Başvurduğu alana ilişkin teknolojilere hakim.
 • İletişim becerileri kuvvetli ve takım çalışmasına yatkın.
 • Planlama ve organizasyon yetenekleri gelişmiş.
 • Çözüm odaklı, hızlı öğrenen ve esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilen.

İş Tanımı:

 • Aşağıdaki alanların birinde yeterlilik sahibi olmak:
  • İnsan Kaynakları Yardımcı Elemanı
  • Yönetici Sekreteri
  • Resepsiyon Görevlisi
  • Müstahdem
  • Diğer Alanlar

Başvuru: Eğer yukarıdaki niteliklere sahip olduğunuzu düşünüyorsanız, başvurularınızı aşağıdaki form ile gönderebilirsiniz.

Başvurunuzun olumlu olması halinde size en kısa sürede dönüş yapılacaktır. Yüksek sayıda başvuru olduğu için, anlayışınıza sığınarak yalnızca olumlu değerlendirilen başvurulara dönüş yapabildiğimizi belirtmek isteriz.

Türkiye Derste, eğitimde öncü bir kurum olma hedefine emin adımlarla ilerliyor. Siz de bu hedefe katkı sağlamak ve bir ailenin bir parçası olmak için başvurunuzu gönderin!

Başvuru Formu

Çağrı Merkezi Elemanı Aranıyor!

Türkiye Derste olarak, dinamik ve enerjik bir ekip arkadaşını daha aramıza katmak için işe alım sürecine başlıyoruz. Eğitim sektöründeki lider konumumuzu daha da güçlendirmek üzere müşteri odaklı bir Çağrı Merkezi Elemanı arıyoruz.

İş Tanımı:

 • Telefon, e-posta ve canlı sohbet yoluyla gelen müşteri sorularını yanıtlamak ve çözümler üretmek.
 • Eğitim programlarımız hakkında bilgi vermek ve potansiyel öğrencilere rehberlik yapmak.
 • Müşteri memnuniyetini artırmak için etkili iletişim ve problem çözme becerilerini kullanmak.
 • Gelen çağrıları kayıt altına almak ve takip etmek.
 • Eğitim materyalleri, öğrenci kayıtları ve diğer konularda güncel bilgi sahibi olmak.

Aranan Nitelikler:

 • En az lise mezunu.
 • Çağrı merkezi deneyimi olan veya hızla öğrenebilecek yetenekte.
 • İletişim becerileri kuvvetli, sabırlı ve müşteri odaklı.
 • Takım çalışmasına yatkın ve hızlı öğrenme kabiliyetine sahip.
 • Bilgisayar ve iletişim teknolojileri konusunda temel bilgiye sahip.

Başvuru: Eğer yukarıdaki niteliklere sahip olduğunuzu düşünüyorsanız, başvurularınızı aşağıdaki form ile gönderebilirsiniz.

Başvurunuzun olumlu olması halinde size en kısa sürede dönüş yapılacaktır. Yüksek sayıda başvuru olduğu için, anlayışınıza sığınarak yalnızca olumlu değerlendirilen başvurulara dönüş yapabildiğimizi belirtmek isteriz.

Siz de dinamik bir ekip içinde yer almak ve eğitim sektöründe kariyer yapmak istiyorsanız, Türkiye Derste ailesine katılmak için hemen başvurun!

Başvuru Formu

Halkla İlişkiler Temsilcileri Arıyoruz

Türkiye Derste olarak, büyüyen ekibimize katılacak dinamik ve iletişim becerileri yüksek Halkla İlişkiler Temsilcileri arıyoruz. Siz de eğitim dünyasına tutkulu bir katkı yapmak, öğrencilerimizle güçlü bağlar kurmak ve şirketimizin imajını güçlendirmek istiyorsanız, başvurularınızı bekliyoruz.

İş Tanımı:

 • Şirketimizi temsil ederek potansiyel müşterilerle etkili bir iletişim kurmak.
 • Halkla ilişkiler stratejilerini belirleyerek uygulamak ve marka bilinirliğini artırmak.
 • Sosyal medya ve diğer online platformlarda etkileşimi artırmak, kullanıcıların sorularına hızlı ve etkili yanıtlar vermek.
 • Etkinlik ve kampanya organizasyonlarına katılmak ve şirketin halkla ilişkilerini güçlendirmek.
 • Müşteri geri bildirimlerini toplamak ve şirket içi ekiplerle paylaşarak sürekli iyileştirmeye katkı sağlamak.
 • Şirketin sosyal sorumluluk projelerinde yer almak.

Aranan Nitelikler:

 • En az lisans düzeyinde eğitim almış, tercihen Halkla İlişkiler, İletişim veya benzeri alanlarda.
 • Halkla ilişkiler konusunda en az 2 yıl deneyime sahip.
 • İyi derecede yazılı ve sözlü iletişim becerilerine sahip.
 • Sosyal medya ve diğer online platformları etkili bir şekilde kullanabilen.
 • Takım çalışmasına yatkın, girişken ve problem çözme yeteneğine sahip.
 • Etkinlik ve organizasyon yönetimi konusunda deneyimli.

Başvuru: Eğer yukarıdaki niteliklere sahip olduğunuzu düşünüyorsanız, başvurularınızı aşağıdaki form ile gönderebilirsiniz.

Başvurunuzun olumlu olması halinde size en kısa sürede dönüş yapılacaktır. Yüksek sayıda başvuru olduğu için, anlayışınıza sığınarak yalnızca olumlu değerlendirilen başvurulara dönüş yapabildiğimizi belirtmek isteriz.

Türkiye Derste ekibi olarak, sizin gibi yetenekli bir Halkla İlişkiler Temsilcisi ile tanışmak için sabırsızlanıyoruz. Başvurunuzu göndererek bizimle birlikte eğitim dünyasında iz bırakma şansınızı yakalayın!

Başvuru Formu

Psikologlar Arıyoruz

Türkiye Derste, online eğitim alanında öncü bir kuruluş olarak, öğrencilerimizin psikolojik ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla deneyimli psikologlar arıyor. Bu pozisyon, öğrencilerin akademik başarılarına destek olmanın yanı sıra, psikolojik sağlıklarını geliştirmelerine de yardımcı olmayı hedeflemektedir.

İş Tanımı:

 • Öğrencilerle bire bir görüşmeler düzenleyerek psikolojik ihtiyaçları anlamak ve çözümler üretmek.
 • Öğrencilere stres yönetimi, zaman yönetimi ve motivasyon konularında rehberlik yapmak.
 • Zorluklarla başa çıkmalarına yardımcı olmak, olumlu davranış değişiklikleri teşvik etmek.
 • Online platform üzerinden grup seansları düzenlemek ve öğrencilere psikolojik destek sunmak.
 • Gelişmiş takip ve değerlendirme yöntemleri kullanarak öğrencilerin psikolojik gelişimini izlemek.

Aranan Nitelikler:

 • Psikoloji alanında lisans veya yüksek lisans derecesine sahip.
 • Eğitim veya danışmanlık konusunda deneyimli.
 • Online platformlarda etkili iletişim becerilerine sahip.
 • Gençlerle çalışmaya istekli, empati yeteneği gelişmiş.
 • Takım çalışmasına uygun, yenilikçi düşünebilen.

Başvuru: Eğer yukarıdaki niteliklere sahip olduğunuzu düşünüyorsanız, başvurularınızı aşağıdaki form ile gönderebilirsiniz.

Başvurunuzun olumlu olması halinde size en kısa sürede dönüş yapılacaktır. Yüksek sayıda başvuru olduğu için, anlayışınıza sığınarak yalnızca olumlu değerlendirilen başvurulara dönüş yapabildiğimizi belirtmek isteriz.

Türkiye Derste, öğrencilerin sadece akademik başarılarını değil, aynı zamanda psikolojik sağlıklarını da önemsiyor. Siz de bu anlamlı yolculukta yer alarak, genç bireylerin hayatlarına olumlu bir katkıda bulunmak istiyorsanız, başvurunuzu bekliyoruz!

Başvuru Formu

Orta/Üst Düzey Yönetici Misiniz?

Türkiye Derste, yenilikçi ve öğrenci odaklı bir eğitim anlayışını benimseyen online eğitim kurumu olarak, ekibimize katılacak deneyimli üst düzey yöneticilerine kapılarını açıyor aramaktadır. Şirketimiz, eğitimde kaliteyi artırmayı ve öğrencilere en iyi eğitim deneyimini sunmayı hedeflemektedir. Bu doğrultuda, liderlik yetenekleri kuvvetli, stratejik bir vizyonu olan ve eğitim sektöründeki yenilikleri takip eden üst düzey yöneticilerle işbirliği yapmak istiyoruz.

İş Tanımı:

 • Şirket stratejilerini belirleme ve uygulama konusunda liderlik yapmak.
 • Eğitim programlarının geliştirilmesi ve iyileştirilmesi süreçlerinde rol almak.
 • Eğitim kalitesini artırmak ve öğrenci memnuniyetini sağlamak adına projeler yönetmek.
 • Pazar analizi yaparak rekabet avantajlarını değerlendirmek ve sektördeki fırsatları takip etmek.
 • Ekip yönetimi ve işbirliği içinde çalışarak şirketin hedeflerine ulaşmasını sağlamak.
 • Stratejik iş ortaklıkları kurarak şirketin büyümesine katkı sağlamak.

Aranan Nitelikler:

 • Eğitim, işletme yönetimi veya benzeri alanlarda lisans veya yüksek lisans derecesine sahip.
 • Eğitim sektöründe en az 5 yıl üst düzey yöneticilik deneyimine sahip.
 • Stratejik planlama ve yürütme konusunda başarılı bir geçmişe sahip.
 • İyi bir ekip yönetimi ve liderlik becerisine sahip.
 • İletişim becerileri güçlü, analitik düşünce yapısına sahip.
 • Yeniliklere açık ve öğrenmeye istekli.

Başvuru: Eğer yukarıdaki niteliklere sahip olduğunuzu düşünüyorsanız, başvurularınızı aşağıdaki form ile gönderebilirsiniz.

Başvurunuzun olumlu olması halinde size en kısa sürede dönüş yapılacaktır. Yüksek sayıda başvuru olduğu için, anlayışınıza sığınarak yalnızca olumlu değerlendirilen başvurulara dönüş yapabildiğimizi belirtmek isteriz.

Türkiye Derste ailesine katılarak, eğitimde çığır açan bir yaklaşımın parçası olma fırsatını yakalayın ve online eğitim sektöründeki lider konumumuza birlikte yürüyelim!

Başvuru Formu