AİLE İÇİ ETKİLİ İLETİŞİM NEDİR ?

Aile içi etkili iletişim  kavaramı nedir ve etkili iletişim nasıl sağlanır konusu aileler içerisinde yanlış anlaşılabiliyor. Aile içi etkili etkileşim aile dinamiklerine sosyo kültürel düzeye göre değişkenlik gösterebilse de dayandığı temel noktalar vardır. İletişim dediğimiz noktada bireylerin sözel , beden dili  , jest ve mimikler gibi çok yönlü olarak duygu , düşünce ve bilgi akışı sağlanılan bir süreçtir. İletişimin sadece sözel olması ve tek taraflı olması o iletişimin sağlıksız olduğunu göstermektedir. Aile içerisinde ki iletişim kopukluklarıda yanlış beden dili kullanımı , sözcüklerin yanlış yerde veya yanlış anlamda kullanılması , ev içerisinde kuralların ve çerçevenin net olmaması gibi bir çok  faktörden etkilenmektedir. Aile içerisi sağlıklı iletişimi sağlayabilmek adına anne ve babaların ortak dili kullanması gerekmektedir. Evdeki düzen ve işleyiş sadece annenin ya da sadece babanın kurallarıyla gerçekleşmemelidir. Alınan kararlarda demokratik olma kavramı çocukların yaş grubuna uygunluk göstermeli ve alınan kararların sebepleri bireylerin yaş gruplarına uygun bir şekilde açıklanmalıdır. Açıklanmayan kurallar , sebebini bilmeden çocuğa verilen cezalar sağlıksız bir iletişimin yansıması olarak karşımıza çıkmaktadır. Aile içerisinde ortak dili konuşabilmemiz adına koyulan kuralların sebepleri veya kurala uyulmadığında uygulanacak cezalar  veya sergilenen güzel bir davranış karşısında verilecek ödüller hepsi tek tek yaş düzeyine uygun kelime ve yöntemlerle aile bireylerine açıklanmalıdır. Anne yada baba otorite figürü olurken asla anne çocuklarını baba ile baba ise çocuklarını anne ile korkutup tehdit etmemelidir. Çocukların içine doğdukları ve ilk sosyal ortamları olan aile onların iletişim kurma becerisini geliştiren ve sağlıklı iletişim kurdukları bir ortam olursa yaşamlarının ilerleyen dönemlerinde iletişim kurma becerilerine olumlu yansımaları olacaktır ancak bunun tam tersi durumlarda ilerleyen gelişim süreçlerinde birey kendini ifade etme konusunda ve girdiği sosyal ortamlara uyum sağlama konusunda problem yaşayabilmektedir.

Güliz GÖKEŞME
Türkiye Derste Psikoloğu