0-18 ay çocuklarda , ekran karşısına geçmeleri kesinlikle önerilmez. Ancak istisna olarak uzaktaki aile üyeleri ile görüntülü konuşma yaparken kısa süreliğine ekran karşısına geçebilirler.Çocuklar bu dönemdeki  becerileri en iyi serbest oyun oynayarak ve sosyal çevreleriyle etkileşime geçerek kazanırlar.Bu aralıkta ki çocuklar yetişkin olmadan herhangi bir ekran başına geçmemeliler.

18-24 ay , bu aralıktaki çocuklar eğitsel amaçlı olarak ekran karşısında olabilirler ancak haftada bir kaç saati geçmemelidir. Ekranda geçirdikleri zaman kesinlikle kontrol altında olmalı ve gelişimlerine uygun olmalıdır.Bu dönemde çocukları susturmak için ekran asla verilmemelidir.

2-5 yaş ,  bu aralıkta ki çocuklarda kavramları tanıma, eşleştirme, sayı sayma, hafıza oyunları, yap-boz gibi özellikle bilişsel gelişimlerini destekleyici eğitsel oyunları oynamak için ekranı kullanabilirler.Bu kullanımda da en önemli nokta yetişkin kontrolünde olmasıdır. Bu yaş grubundaki çocukların zaman algıları gelişmediği için süreleri bittiğinde oyunları yarım kaldığı için öfkelenebilir ve oynamayı bırakmayı reddedebilirler. Bu durumu aza indirgemek için kum saati gibi çocukların anlayabileceği, dijital olmayan görsel zamanlayıcılar kullanılabilir ve sürelerinin bitmesine 10 dakika ve 5 dakika kala uyarıda bulunulabilir.

6 ve sonrak yaşlar,  bu gruptaki çocuklar, ve ergenler ise dijital dünyanın içine doğdukları için teknolojiyi etkin ve aktif şekilde kullanmayı öğrendikleri varsayılır. Aynı zamanda sosyalleşme, arkadaşlıkları sürdürme, arkadaş gruplarına ait olma gibi birçok ihtiyacı da karşılarlar. Bu nedenle bu yaş grubuna ekran kullanımını yasaklamak yarardan çok zarar getirecektir. Ekran süresiyle ilgili sınırlar, yetişkinlerle çocukların ortak kararı olarak belirlenmelidir.

Seda FIRAT
Rehber Öğretmen