Kitaplar; geçmişte, günümüzde ve gelecekte bireyselliğimize yol gösteren rehber niteliğini taşıyor. Okuduğumuz her kelime ve çevirdiğimiz her sayfa düşüncelerimize yoldaş oluyor ve hayatımızı şekillendiriyor. Kitap okuyan bireyler günlük hayatlarında hayal güçlerini, ön görülerini ve hislerini daha kolay kullanabiliyor. Aynı zamanda kitaplar zihnin dinlenmesine ve düşüncelerinden arınmasına etki ediyor. Kitapların kişisel gelişim ve bireyin günlük yaşamı üzerinde bazı gözle görülür etkileri mevcuttur:

Kitap okuyan bireyler; yalnızlık hissiyle baş başa kalmazlar, empati yetenekleri yüksektir, öngörülü davranabilirler, hayal güçleri gelişmiştir, zihinsel düzeylerinde artış gözlemlenir, hafızaları kuvvetlidir, stres ve kaygıları azalmıştır, uykuları kalitelidir, huzurlu ve mutlu bir yaşam sürerler, konsantrasyonları yüksektir, kelime dağarcıkları ve dil bilgileri güçlüdür, iletişim becerileri gelişmiştir, hayata bakış açıları değişir, genel kültür seviyelerinde artış gözlemlenir. Kitap okumanın kişisel gelişimimize katkısı olduğu kadar okul başarımıza da katkılarını unutmamak gerekir. Düzenli kitap okuma alışkanlığı olan bir öğrencinin; okuma ve algılama hızı artar. Sınav ya da soru çözümü esnasında hızlı okuma ve algılama becerisini edinmiş bir öğrenci uzun soruları okumakta ve algılamakta zorlanmaz. Buna bağlı olarak da sınav süresini en verimli bir şekilde kullanabilir. Bir soruyu bir kere okumak ile üç kere okuyup anlamak ve ek olarak cevaplamak arasında büyük bir zaman farkı olacaktır. Bu nedenle sevgili öğrencilerim okuyalım ve okutalım… Kitap okumanın önemini unutmayalım.

Halime KANDEMİR
Rehber Öğretmen