Karne, ilköğretim ve ortaöğretim öğretimi veren okullarda, her öğretim dönemi sonrasında öğrenciyi ve öğrenci velisini bilgilendirme amaçlı verilen, öğrencilerin ders başarı puanlamalarını gösteren belgedir.”

Yukarıdaki açıklamada da gördüğümüz gibi karne, öğrencinin okul derslerinin puanlandığı, veliyi bilgilendirme amacıyla kullanılan bir belgedir. Alınan notların çocuğun okul başarısından ibaret olduğunu unutmamak gereklidir. Lakin çocuğun başarısı yalnızca karne notlarıyla değerlendirilmemelidir.

Ebeveynler yüksek beklentileri  ile çocukları gelişimsel olarak olumsuz etkiliyor.  Kendimizde ve çocuklarımızda yarattığımız bilinçaltı kalıpları ne kadar olumsuz ve baskılayıcı olursa çocuklarımızdaki özgüven ve benlik saygısının düşmesine neden olur.

 Önceliğimiz onların zihinsel ve bilişsel süreçlerinin gelişim düzeyine göre olup olmadığını değerlendirmek olmalıdır. Ve yönlendirmelerimizi de çocuğun gelişim düzeyinin ihtiyacına yönelik yapmamız en doğrusu olacaktır.Başarının tek göstergesi karne değildir. Özgüveni ve sosyal iletişimi olan, hayal kurabilen ve iletişime açık bireyler yetiştirmek için  onların yanında olduğumuzu hissettirmemiz gerekir. Kendine güvenen, sosyal iletişimi kuvvetli  olan bireyler hayatta daha başarılı kabul edilebilirler.

Seda FIRAT
Rehber Öğretmen